פייסבוק
בין הצפירות - הניצולים שעיצבו את הישראליות

בין הצפירות - הניצולים שעיצבו את הישראליות

יום חמישי | 27.4.17, א' באייר תשע"ז | 16:30-21:30

עצרת הנעילה השנתית לאירועי יום הזיכרון לשואה

עצרת הנעילה השנתית לאירועי יום הזיכרון לשואה

"מדור לדרור" העברת האחריות לזיכרון מן הדור הראשון לדור השני והשלישי

הערכה חלופית ייחודית בבית לוחמי הגטאות

הערכה חלופית ייחודית בבית לוחמי הגטאות

פעילות לימודית ייחודית מבוססת חקר בתערוכות המוזאון כחלק מבחינת הבגרות בהיסטוריה

ארכיון

ארכיון

התקהלות של אנשי שארית הפלטה בבלגיה

תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות