פייסבוק

תכנית האב

סיפורם של "בית לוחמי הגטאות" ומייסדיו הוא תופעה היסטורית, תרבותית וחברתית ייחודית בין המוזאונים להנצחת השואה בארץ ובעולם.

ייחודו של המקום הוא בראשוניותו, בהיותו מפעל שנהגה ונבנה בידי קבוצת צעירים שלחמו בנאצים, שרדו את אימי השואה, ובהניחם יסוד לביתם הקיבוצי הניחו גם יסוד למפעל הנצחה ולזיכרון כנכס חינוכי.


חידוש פני המוזאון

מטרתה של תכנית החידוש והשיפוץ של בית לוחמי הגטאות היא לשמור אדריכלית ורעיונית על כוונת מכונניו ולהתאימם לתפישות המודרניות בהתפתחות המוזאון ובדרכי עיצובו

תכנית האב

סיפורו של "בית לוחמי הגטאות" ומייסדיו הוא תופעה היסטורית, תרבותית וחברתית ייחודית בין המוזאונים להנצחת השואה בארץ ובעולם

צילומים של תכנית האב וקצב התקדמות הבנייה

הבנייה החלה בחדש יוני 2004
בתמונות הבאות נעדכן את התקדמות הבנייה ומספר תכניות למוזאון החדש