פייסבוק
חידוש פני המוזאון

מטרתה של תכנית החידוש והשיפוץ של בית לוחמי הגטאות היא לשמור אדריכלית ורעיונית על כוונות מכונניו ולהתאימן לתפישות המודרניות בהתפתחות המוזאון ובדרכי עיצובו.

תכנית השינוי מיועדת להבהיר את הקשר בין הקיבוץ, מייסדיו והמוזאון כהווה מתמשך של חלוציות וזיכרון, של חותם העבר והתחדשות החיים  בנוף הישראלי.

שלושה מפלסים חדשים ירכיבו את החלל המרכזי הנבנה בשלב א' של התכנית:

1. "סיפור מקום": במרכז מבנה המוזאון "כלוא" חלל בשטח של 330 מ"ר. חלל זה תוכנן על ידי האדריכל שמואל ביקלס, מתכנן המוזאון, אך בנייתו לא הושלמה מעולם.

במרכזו מתוכנן חלל עיון, מוצף אור טבעי המגיע מקומת התצפית. עיצובו ואמצעי התצוגה שבו ידגישו את אפויו כמקום התכנסות, מקום קונטמפלטיבי, המזמין עיון ושהייה ומהווה במהותו פרולוג למוזאון כולו.

אמצעי תצוגה דינמיים יאפיינו את החלל ההיקפי, הסובב לו, שהזרימה והתנועה בהם תוביל אל חללי התצוגה האחרים ההולכים אליו וממנו.

הנרטיב של החלל המרכזי יכיל את סיפורם של מייסדי מוזאון בית לוחמי הגטאות, ואת סיפורו של המוזאון כמקום ייחודי של עבודת הזיכרון. חומרים דוקומנטריים, האוצרים בחובם את הזיכרון, השתלבו ליצירת סיפור שיש לו פרקים בעבר הרחוק (השנים שלפני מלחמת העולם השנייה ובמהלכה), פרקים בעבר הקרוב יותר (שנות הקמת המדינה והקמת קיבוץ לוחמי הגטאות), ואשר פרקים ממנו הולכים ונכתבים אף בהווה.

2. "יזכור": חלל שקט ומופנם כ'מקדש מעט', שבו יהיו מוצגים מאוצר הארכיון ואמצעי המחשה דיגיטאליים המשרטטים נופי זיכרון.

על פי כוונת מכונניו של הבית לראות בו "ארכיון פתוח", ייחשף באולם זה חלק מהארכיון (ציורים  מאוסף האמנות, מסמכים מיוחדים, חפצים) ויאפשר דיאלוג בלתי אמצעי עם נופי העבר ועם מפעלם התיעודי החלוצי של מייסדי הבית. 

אמצעים דיגיטאליים יאפשרו "לפתוח" את מגרות עבודות הנייר, להציץ לתוכן  ולעמוד על תכנן, "לשוטט" בין יצירות האמנות והחפצים ולבודד מן המכלול את הייצוג הבודד, שבכוחו ללמד על הדרמה האנושית של מציאות הימים ההם.

סידור האוסף הארכיוני ואופן עיצובו יעמיד אתגר לשינוי מתמיד: הצגת פרטים ממנו בהקשרים שונים [תמטי, ביוגרפי וכיוצ"ב], מפגש עם מגוון חדש או גילוי מחקרי אחרון.

3. תצפית על הקיבוץ ונופי הגליל המערבי תסיים את הביקור במוזאון. 

 

הדפסשלח לחבר
Share |