פייסבוק
 • חינוך
 • חמוך
 • חינוך

משלחות בני נוער לפולין

בית לוחמי הגטאות משמש מרכז להכנת משלחות נוער לפולין משנת 1983. הכנת בני הנוער לקראת המסע בבית לוחמי הגטאות, משלבת פעילות במוזיאון ופעילות חינוכית, הכוללת סדנאות, עדויות ואמצעים אור-קוליים.

הכנה למשלחות בני נוער לפולין - תפישת העולם שלנו

המסע לפולין הסובב סביב שלושה מוקדי התייחסות - העולם היהודי טרם שואה, מלחמת העולם השנייה, פולין אז והיום - מהווה הזדמנות למפגש חינוכי וערכי עם בני נוער. ההתמודדות עם שאלות ודילמות שמזמן המסע מאפשרת העמקה בסוגיות של עיצוב וחיזוק זהות יהודית - ישראלית כבסיס לקיום חברה מוסרית, דמוקרטית וסובלנית. ההכנה לקראת המסע היא חלק הכרחי ובלתי נפרד ממנו. ללא הכנה מתאימה המסע מאבד ממשמעותו. צוות מדריכים עתיר ניסיון נכון לסייע לבית ספרכם להתמודד עם משימה חינוכית זו.

אנו מציעים תהליך הכנה הכולל:

 • הנחייה וליווי של צוותי בתי ספר בבניית תכנית המותאמת לצרכי בית הספר על פי דרישות חוזר מנכ"ל.
 • יצירת מסלולים יחודיים (מסלול המשלב כתובות בהן חיו קרובי משפחה; מסע בעקבות יצחק קצנלסון או יאנוש קורצ'אק).
 • יום עיון או סמינר הכנה של יומיים (כולל לינה) במוזיאון בית לוחמי הגטאות. בסמינר: ביקור בתערוכות, סדנאות, הרצאות, עדויות, סרטים, אפשרות לעבוד בספרייה ועוד.
 • מפגשי הכנה למסע לפולין בבית הספר ע"י מדריכי בית לוחמי הגטאות  (ביניהם גם מדריכי המשלחת לפולין).
 • הכנה רגשית לקראת המסע.
 • סיוע בהכנת טקסים לאתרים השונים.
 • הדרכת המסע בפולין.
 • הדרכת תלמידי ביה"ס אשר אינם יוצאים לפולין.
 • עיבוד המסע לאחר החזרה לארץ - בבית הספר או במוזיאון. עיסוק ודיון בשאלות של משמעויות הנובעות מהשואה וסיכום אישי של המסע.

נשמח להיפגש ולבנות יחד איתכם תכנית יצירתית וייחודית, אשר תוביל את תלמידיכם  אל חוויה משמעותית.

לפרטים נוספים:   עדי שחף  טמיר | מרכז הזמנות | 04-9958035 |  adis@gfh.org.il