פייסבוק

מפלגות וארגוני נוער

בין שתי מלחמות העולם פעלו בכשאנוב מגוון ארגונים ציוניים: "הציונים הכלליים", "עקיבא", "הנוער הציוני", "פועלי ציון", "גורדוניה", "השומר הצעיר", "דרור", "החלוץ", "המזרחי", "בית"ר". כל הארגונים הציוניים ניהלו קורסים לעברית, קיימו ספריות וחוגים לדרמה או פעילות תרבותית אחרת. החוג הציוני הראשון בעיר היה "בני ציון", שהחל לפעול בשנת1898, לאחר הקונגרס הציוני הראשון. חבריו הראשונים היו תלמידי בית המדרש, אשר הסתירו את פעילותם הציונית ממשפחותיהם. הבתים הציוניים הראשונים בעיר היו בתיהם של ר' לייבל ופאני ציפר ושל ר' מרדכי שאול וחנה שווארצבארט. בניהם, ד"ר שמואל ציפר וד"ר יצחק שווארצבארט המשיכו בפעילות ציונית. ד"ר ציפר, שהיה עורך דין, כיהן כסגן ראש העיר ולחם למען זכויות היהודים. ד"ר שווארצבארט היה ציר בקונגרסים הציוניים וכן חבר ב"סיים" הפולני. בכשאנוב פעלו גם ארגונים אנטי-ציוניים: "אגודת ישראל"; ארגון ה"בונד" הסוציאליסטי והקומוניסטים. ל"בונד" הייתה השפעה בקרב השכירים ובעלי המלאכה. פעילי ה"בונד" עמדו בראש מאבקם מקצועיים וקיימו קשר עם המפלגה הקומוניסטית, חלקם נדונו בשל כך למאסר עם עבודת פרך.
הדפסשלח לחבר
Share |