פייסבוק

רבני כשאנוב

הרב הראשון של כשאנוב היה ר' שלמה בוכנר, שכיהן ברבנות עד למותו ב-1820. ר' שלמה'לה היה אהוב מאד על בני קהילתו בשל ענוונותו ונערץ בשל למדנותו ופשטות הליכותיו. הוא סירב לעשות את התורה קרדום לחפור בה וציווה על בניו שלא לכהן ברבנות. כתוצאה מכך, לאחר מותו, נשארה כשאנוב ללא רב במשך כעשרים שנה.

חסידי צאנז, שהשפעתם בעיר גברה, מינו לרבנות את ר' דוד'ל לבית הלברשטם. בתקופת כהונתו פרצה מחלוקת קשה בין חסידי צאנז לחסידי רדומסק. המחלוקת התגברה לאחר מותו של ר' דודל ב-1895, סביב השאלה מי יירש את כסאו, והדברים הגיעו אף לערכאות המשפט האוסטריים. התוצאה הייתה שמשרת הרבנות נחלקה בין ר' נפתלי, בנו של ר' דוד'ל, לבין ר' יוסף אלימלך שהיה מוכר על ידי השלטון האוסטרי. ר' נפתלי כיהן ברבנות עד למותו ב-1925.

את מקומו ירש בנו ר' מנדל, שהיה רבה של כשאנוב עד לחיסול הקהילה בשואה.

 

הדפסשלח לחבר
Share |