פייסבוק

פורום השתלמות - בין הפטיש לסדן

חזרה לאתר ההשתלמות
הוסף נושא חדש
Sex Tips Via GirlsTeachGuys.Com : Sex Tips From Girls, Sex Positions, Sex Toy How To, Love Advice Ignogousa   | 14:24 21/10/2009
Howdy
I was checking out this forum and I thought I would share a recent find of mine:
This is a great <a href=http://www.girlsteachguys.com><b>sex tips</b></a>site, It''s 100% free to join and use, and has some of the best videos I have seen on <a href=http://www.girlsteachguys.com><b>sex advice</b></a>
, sex positions, toys etc. It''s really like the wikipedia of sex, but It''s not dirty or anything, also: you can ask the people who made the Clips questions, (also regular users can interact)
Hope you like it

L8r
הוסף נושא חדש