פייסבוק

פורום השתלמות - בין הפטיש לסדן

חזרה לאתר ההשתלמות
הוסף נושא חדש
עט ׁעףהוםע ןנמסכאגטכטס סנוהט מהםמךףנסםטךמג סגמוי סטלןאעטוי ך לאכקטךאל. טל םנאגטכטס לףזסךטו ןמןךט ט פאככמס. ־סעאגאס םא והטםו מםט ןנוהסעאגככט ךאך הוכא‏ע ‎עמ ס כףקרטלט ןאנםלט ףםטגונא ט מענאבאעגאכט עוץםטךף םא ןמןךאץ הנףד הנףדא. ֱמכרמי קכום למשםמ ןנמםטךאוע ג חאה סגמודמ עמגאנטשא ט ענ festexceelp   | 14:24 21/10/2009
[color=green][size=24]ִוגמקךט ענאץא‏ע הנףד הנףדא במכרטלט פאככאסאלט.[/size][/color]
ּסטסעא ט דנףהאסעא <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/znakomstvo-v-kieve/site-75.html">ןמנםמ גטהומ מעוצ טחםאסטכמגאכ המק</a> ֲסו סאלמו טםעונוסםמו ט חאןנועםמו טח זטחםט חגוחה רמף בטחםוסא ט דמככטגףהסךטץ ךנאסאגטצ, ףםטךאכםו ךאהנ ןמךאחגא‏ע חגוחה ס םומזטהאםםץ ןמחטצטי. <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/devushka.html">devushka</a>
ֺמםקא ג ןמןךף <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/devushka/page_36.html">לדךא ‎נמעטךא</a> ׂנוםטנמגאםםו דףבךט לאכוםךטץ נמעטךמג סהאגכטגא‏ע פמנלוםםו דמכמגךט הכטםםץ קכוםמג.
ֿנטגאעםא טםעטלםא גוקונטםךא סףכטע לםמדמ םמגץ משףשוםטי וו ףקאסעםטךאל - םוזםו ךטסךט הוגמקוך םטךמדהא םו חאבףהףע ‎עטץ דמנקטץ ט םוזםץ ךאגאכונמג - מםט דמעמג ףבכאזאע הוגמקוך גס‏ םמק, טץ קכום םאןנזום, ט מםט םו חםא‏ע ףסעאכמסעט, ף םטץ גסעאוע ןנט מהםמל גטהו םא ‎עט סענמיםו עמקוםו פטדףנךט ט עףדטו ןמןךט - ךמםוצ בףהוע ןמענסא‏שטל. <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/sluchaynye-znakomstva/doc_23.html">ןמנםמ ךמלטךס לףכעפטכלמג</a> ֳנחםו ט הטךטו טדנ ןמץמעכטגץ נובע, עמכךמ ף םאס <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/sluchaynye-znakomstva/page_136.html">סוךס ףסכףדט טםעטל וךאעונטםבףנד הורוגמ</a>
ִגמיםמי מנדאחל <a href="http://horelejaqu.freehostia.com/znakomstva-radi-seksa/doc_70.html">ןמנםמ לאכמ מםכאים</a> ּוקעאכ מעמהנאע לאלמקךף הנףדא? ַאיהט םא םאר סאיע ט ןמסלמענט מע קודמ ע מעךאחאכס. ּמזוע בע םו גסו ושו ןמעונםמ?
הוסף נושא חדש