פייסבוק
  • אגודת הידידים
  • אגודת הידידים
  • אגודת הידידים
  • אגודת הידידים
  • אגודת הידידים
  • אגודת הידידים

שותפים ותורמים

פעילותו של בית לוחמי הגטאות מתאפשרת גם הודות לתרומתם של ידידיו בארץ ובעולם, אשר עוזרים ל"בית" לשמר את ייחודו כ"בית ספר ללימוד רוח האדם" ולחשוף את פעילותו בקרב הציבור בארץ ובעולם.