פייסבוק
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות
עשור ל"יד לילד" - יום עיון בבית לוחמי הגטאות - בעקבות תמונה אחת...

עשור ל"יד לילד"

בעקבות תמונה אחת...

 

אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון בבית לוחמי הגטאות

 

 יום שלישי, כ"ו בכסלו תשס"ה, 27 בדצמבר 2005

 

בתכנית:

09.00              התכנסות

09.30              ברכות: גב' עדנה סולודר, יו"ר הועד המנהל של בית לוחמי הגטאות
הדלקת נר שני של חנוכה: ד"ר אפרים נוימן, מנהל מינהל חברה ונוער, מחוז צפון

                   מושב ראשון – ילדות בשואה: עדות, מחקר ועיצוב   

                                         זיכרון

                          יו"ר: ד"ר שרה בנדר, אוניברסיטת חיפה
                        * יד-לילד 2005 - 1995, גב' טלי שנר, מנהלת "יד לילד", בית   

                            לוחמי הגטאות
                        *  ספרות ילדים בעקבות מלחמת העולם השנייה בישראל וביפן –

                             דיון     משווה , גב' רוני שריג, אוניברסיטת נגויה, יפן,

                             אוניברסיטת חיפה

                        * הוצאת הילדים היהודים מידי מציליהם הפולנים– ד"ר  

     אמונה  נחמני גפני,

11.30              הפסקה
12.00             
מושב שני – 60 שנה לבית הילדים בבלנקנזה

                        יו"ר: מר יצחק תדמור, יד טבנקין
                        * בלאנקנזה – מפגש מחודש עם הילדות וחדוות החיים     
                        חניכים: מר צבי זוהר, מר אהרן ז'ולטי, מר מרדכי פופר

                            מחנך מן הגולה: מר יוסף בן-פורת

                          מחנכת מארץ ישראל: גב' ראומה ויצמן


13.30              הפסקת צהרים

14:30            מושב שלישי – לרקום סיפורי חיים

                      יו"ר: גב' עדנה סולודר, בית לוחמי הגטאות
                     *  "ניגונים של ילדות", שירי ילדים מתקופת השואה, מר קובי  

                          לוריא, גלי צה"ל

 

                     * לרקום סיפור חיים באמצעות תמונה וטקסט, גב' בינה סלע-צור,

                         מנהלת חטיבת המוזיאון, בית לוחמי הגטאות
    15.30       בעקבות תמונה אחת...סיור בתערוכה  החדשה ב"יד לילד"

                   

                                         

הכניסה חופשית
ארוחת צהרים בתשלום
לאישור ופרטים נוספים: חני, "יד לילד"
04-9958044/6

 


תאריך 27/12/2005
מיקום יום העיון יתקיים באודיטוריום בבית לוחמי הגטאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובה