פייסבוק
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות
יום עיון - אנטק צוקרמן וצביה לובטקין

 

09:50 – מושב ראשון: גשר צר מאוד – סיפורי חיים       יו"ר – גב' עדנה סולודר עדנה סולודר

            הדלקת נר שלישי של חנוכה באולם "יזכור" החדש -  ד"ר אפרים נוימן.
            דברים על תערוכות "יזכור" ו"סיפורו של מקום" – בינה סלע-צור

            פתיחת המושב – עדנה סולודר

            סוגרים מעגל – בני משפחת צוקרמן.

            "שבע השנים ההן" – המפגש והספר – שמחה שטיין מנכ"ל בית לוחמי הגטאות
            "דמעות של אש" – הסופרת דבורה עומר  
            "למדוד את התהום" – ריאיון מצולם עם הסופרת פועה הרשלג
            קטעי קריאה

 

11:15- הפסקה.

 

11:30 – מושב שני: בין כליון למרד – מנהיגות בשניים.    יו"ר-  מר צבי צמרת

            פתיחה – צבי צמרת

            תנועות הנוער בפולין – ד"ר אלי צור

            "מצודה נצורה" - חיים ומוות בגטו וארשה– ד"ר שרה בנדר

            מפגש לוחמים – פאנל: חווקה רבן, שמחה רותם (קאז'יק), ישראל לוין, לובה גביסר
                        קטעי קריאה

 

13:00 – הפסקת צהריים.

 

14:00 – מושב שלישי : הבית הזה אינו מצבה אלא אזהרה -  יו"ר – פרופ' חנה יבלונקה.

            פתיחה – פרופ' חנה יבלונקה
            צביה ואנטק: הכתיבה האישית והכתיבה הציבורית – ניגוד או השלמה?  פרופ' נעימה ברזל 14.30-         הקרנת קטעים מועידת יגור וממשפט אייכמן

            חיים חדשים – עדות - דורקה שטרנברג

            "כתוב בעפרון בזיכרון החתום"-צביה ויצחק צוקרמן כמעצבי זיכרון – ד"ר אפרת קנטור

            "פיין און גבורה" –  פרקי ענות וגבורה שהוציא אנטק בגטו וארשה –  "המעורר"

            דברי סיכום – פרופ' חנה יבלונקה

            קטעי קריאה 


תאריך 18/12/2006
מיקום בית לוחמי הגטאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובה