פייסבוק
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
  • events
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות
כנס רפואה ושואה

תכנית היום:

09:00 - 09:30  – התכנסות, הרשמה וקבלת פנים.
 
09:30 -10:00 – פתיחה וברכות:
                        פרופ' שאול מ.שאשא
                        ד"ר מסעד ברהום - מנהל בית החולים.
                        מר שמחה שטיין - מנכ"ל בית לוחמי הגטאות.
                        פרופ' אדו פרלמן - דיקן הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה.
 
 
ישיבה ראשונה: הניסויים הרפואיים ברייך השלישי
יו"ר:    פרופ' שיפרה  שוורץ, אונ' בן גוריון בנגב
מר יוסי שביט, בית לוחמי הגטאות         
           
10.00 – 10.30    מאידיאולוגיה  - לשפני ניסיונות: קטגוריות של ניסויים רפואיים   בבני אדם במחנות הריכוז הנאציים. ד"ר רונית פישר, המכללה האקדמית  גליל מערבי
10.30 –  11.00   העיקור ככלי ליישום תפישות  יוג'ניות. פרופ'  שאול מ. שאשא   
11.00 – 11.30    מר עובדיה ברוך : עדות וסרט. מר שמחה שטיין, בית לוחמי הגטאות
11.30 – 12.00    משפטי נירנברג והקוד האתי פרופ' אטיין לפיקרד
12.00 – 12.20                הפסקה
  
ישיבה שניה :   השואה והניצולים
יו"ר:    פרופ'  נתן רוגין,  ביה"ח לגליל המערבי, נהרייה
            ד"ר רונית פישר, המכללה האקדמית גליל מערבי
 
12.20 – 12.50    קולנוע, רפואה ושואה - בין אידיאולוגיה לאתיקה.
                        ד"ר איבון קוזלובסקיגולן, המחלקה לאומנות הקולנוע וטלוויזיה, מכללת ספיר בנגב. פרופ' יואל דונחין, ד"ר מיכאל ביגל, בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים 
12.50 – 13.30  האם ניתן לדבר על מדיקליזציה של השואה?   ד"ר  דניאל נדב,  אוני ' תל- אביב
13.30 – 13.55  מה קרה לחולי הנפש היהודיים– "המקוללים הכפליים" - בתקופת הנאצים?
פרופ' ישראל שטראוס, מרכז בריאות הנפש באר יעקב, ביה"ס לרפואה סאקלר, אוניב' ת"א.
13.55 – 14.15    חרדה ואימה בשואה.    פרופ' דב וייסברג
14.15 – 14.35    מחקר חלוץ לבדיקת כלים להערכת החשיפה לרעב ולהפרעת דחק בתר חבלתית הקשורה למלחמת העולם השנייה בקרב נשים שורדות שואה בישראל.
14.35 – 15.00    התגייסות מערכת הבריאות בא"י למען פליטי השואה.
                        ד"ר דורית  וייס, ד"ר חוה  גולנדר
 
 
15.00                דברי סיכום ויציאה לסיור בבית לוחמי הגטאות.

 


תאריך 5/05/2009
מיקום יום העיון יתקיים בבית חולים נהריה - מרכז אנגל, ולאחר מכן יתקיים סיור בבית לוחמי הגטאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובה