פייסבוק
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות

השתלמות קיץ מקוונת: "שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה"

13/06/2012

                                                השתלמות מקוונת בלוחמי הגטאות – 56 שעות - קיץ תשע"ב
                                                     שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור
56 נקודות מוכרות לגמול עם ציון
עלות ההשתלמות: 350 ש"ח

בהשתלמות זו נתחקה אחר גורלן הייחודי של נשים ונערות במהלך השואה, תוך ידיעה ברורה כי בסיום המלחמה רוב הנשארים היו גברים ורק מיעוטן היו נשים.
נדון במידת ההשפעה של התניות מגדריות מול התפישה הגזענית הטוטאלית.
נבחן את התמודדותן הייחודית של נשים ונערות בתקופות שונות תחת הכיבוש הנאצי.
נבחן כתיבה מגדרית, זיכרון מגדרי ודרכי עיצוב יחודיות של סיפורים נשיים. נשאל על אודות נוכחות נשית בשיח השואה על מדף הספרים ועל המסך.

כל ההשתלמות נלמדת דרך אתר הקורס

מנושאי ההשתלמות:
o הגדרות מגדר וגזענות – היתכן?
o נשים יהודיות מדרבנות הגירה מגרמניה
o יומנים נשיים ונערות בגטו
o דילמות ובחירות של נשים ונערות בשואה
o על חסידות אומות עולם ודפוסי הישרדות והצלה מיגדריים
o זיכרון נשי מול זיכרון גברי
o "והגדת לבתך", על העברת זיכרון אימהי ונשי

לפרטים והרשמה: אפרת קנטור,  04-6758729  kantormaitar1@012.net.il

לתוכנית הקורס:

השתלמות קיץ מקוונת: "שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה"  השתלמות קיץ מקוונת: "שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה"
סילבוס השתלמות קיץ מקוונת: "שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה"  סילבוס השתלמות קיץ מקוונת: "שואה ומגדר – גורלן הייחודי של נשים בשואה"
הדפסשלח לחבר
Share |