פייסבוק
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
  • חדשות
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות

"רפואה קטלנית – בריאת הגזע העליון": אתגרים בהדרכה

"רפואה קטלנית" היא תערוכה מיוחדת במינה: אמנם היא ממוקדת בנושא הרפואה והרופאים בתקופה הנאצית, אך עם זאת היא מתפרשת על מרחב גדול של נושאים פילוסופיים-חברתיים. עניינה של התערוכה הוא היסטוריה, אך דרך המוצגים השונים ישנה נגיעה גם בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, רפואה, עיצוב, תקשורת המונים, חינוך ופוליטיקה. על המבקר בתערוכה מוטלת משימה קשה של בחינת היחסים המורכבים והאופנים השונים שבהם התערבו מושגים מתחומים רבים ושנים אלו באלו. כיצד יצר שימוש מעוות במילים כמו בריאות, מחלה, שפיות, עתיד, כסף, חרדה וחינוך, תפישת עולם שבה הוציאו להורג ילדים, זקנים, חולים ומוגבלים בשמה של הבריאות והעתיד הוורוד של האומה.

התערוכה מלאה בפרטים, מידע טקסטואלי ומידע גראפי בפורמטים שונים. המאפיינים הללו הופכים אותה לתערוכה מאתגרת, הן עבור הצופה היחיד והן עבור מדריכי ה"בית". כדי להדריך בה היה על המדריכים, לפני כל דבר אחר, להכיר את התערוכה בצורה יסודית, תהליך שכלל קריאה של כל הטקסטים שיש בה וביקורים רבים בתערוכה עצמה, כדי להכיר באופן מעמיק את המוצגים והיחסים ביניהם מבחינה מרחבית ותימאטית.

ההדרכה בתערוכה מתחלקת לשני סוגים מרכזיים. הראשון הוא הדרכת קהל המצוי בנושאים רפואיים או עוסק בתחומים משיקים – רופאים, אחיות, אנשי מד"א, אנשי חיל הרפואה וכדומה. קהל מסוג זה עובר בתערוכה באופן כרונולוגי, תוך סקירה של ההתפתחות ההיסטורית והאידאולוגית של הרפואה ואנשי הרפואה בגרמניה הנאצית. הדגש בהדרכה מסוג זה הוא הצגת התהליך ההיסטורי תוך התייחסות לדילמות עכשוויות שיש לאנשי רפואה כיום. למשל: בחינת הרעיונות שעומדים בבסיסה של האאוגניקה (השבחת הגזע) מחד גיסא אל מול הרעיונות העומדים בבסיסה של הרפואה הגנטית דהיום מאידך גיסא; או בחינה של רופאים את מגבלות השימוש בכוחם – המדעי, החברתי, המוסרי – אל מול היעדר מגבלות כאלו בתקופה הנאצית.

הדרכה אחרת בתערוכה היא כזו העושה שימוש במרכיבים הקיימים בה כדי להדגיש, להאיר או להעמיק בתחומים מסוימים שבהם אנחנו עוסקים כבר במהלך יום ההדרכה וכחלק מנושא מרכֵּז שאיתו נעבור בעוד מגוון של תערוכות. למשל בחינת הנושא של "קווים אדומים" – אישיים וחברתיים – תוך שימוש במוצגים, קטעי טקסט ותצלומים הנמצאים בתערוכה.

כדי להכין הדרכות מן הסוג השני הוקם צוות של אנשי מחלקת ההדרכה ואנשי המרכז לחינוך הומניסטי. לאחר שיחות ודיונים משותפים נכתבו מערכי הדרכה בנושאים שונים ומגוונים: "קווים אדומים", "היחס למוגבלים בחברה", "אחריות מוסרית של בעלי מקצוע" ו"חינוך לשוויון". לכל נושא נכתבה פעילות סדנאית מקדימה, המכינה את הקבוצה המבקרת לקראת הכניסה לתערוכה, ומאפשרת לחברי הקבוצה להיכנס לתערוכה ולהתמודד עם "נושא מוביל" הממקד אותם.

מאז העלאת התערוכה התחלנו להתנסות בהדרכה בתוכה. גילינו שהיא מעוררת עניין רב, הן בקרב מבקרים בודדים והן בקרב קבוצות מאורגנות. אנו מנסים לבחון עם הקבוצות ולעסוק בשאלות חדשות, מסקרנות ומאתגרות, הנוגעות להתמודדות של חברה אזרחית עם משטר טוטאליטרי וגזעני ולשאלת האחריות האישית של הפרט (בעיקר כזה החבר בפרופסיה משמעותית) לנעשה במדינה ובחברה.
אנו מזמינים  את הקהל הרחב לבוא, לראות וללמוד.

מדריכי פולין

בכירי מד"א

 

הדפסשלח לחבר
Share |