פייסבוק

השתלמויות מורים

השתלמויות מורים:

 

השתלמות למנחים יהודים וערבים בקבוצות דיאלוג בקונפליקט – 112 שעות עם ציון, בהנחיית אורלי גל וקטף מורד סלאמה. ההשתלמות מיועדת לאנשי חינוך הרוצים לרכוש ולשכלל את מיומנויות ההנחיה בתחום הספציפי של קבוצות דיאלוג יהודי – ערבי, תוך היכרות והתנסות עם דרך העבודה של המרכז לחינוך הומניסטי.

 

השתלמות מורים להיסטוריה במגזר הערבי: "השואה ומשמעויותיה" – מרכזי ההשתלמות היו ד"ר דוד נצר וקטף מוראד סלאמה. ההשתלמות מיועדת למורים להיסטוריה בבתי הספר העל יסודיים הערביים. הקורס מורכב מ-15 מפגשים של 4 שעות אקדמיות (60 שעות עם ציון) ומזכה את המשתתפים בחצי גמול השתלמות עם ציון. ההשתלמות התקיימה במכללת אורנים ויומיים מרוכזים היו במרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות.

 

השתלמויות למורים יהודים: ללמד על השואה ולחנך לאזרחות דמוקרטית: בין השואה לאקטואליה – סדנת העשרה רעיונית-דידקטית. מרכז ההשתלמויות: ד"ר דוד נצר. ההשתלמויות מיועדות למורים יהודים. הקורסים  מורכבים מ-15 מפגשים של 4 שעות אקדמיות (60 שעות עם ציון) ויזכו את המשתתפים בחצי גמול השתלמות עם ציון. ההשתלמויות מתקיימות במרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות, במרכזי פסגה ובחדרי מורים.