פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

ארכיון מוצגים

לחפצים יש קול, הם מספרים סיפור.

בארכיון בית לוחמי הגטאות שמורים אלפי חפצים. חלקם משמשים עדות לחיי הקהילות היהודיות ולעושרן התרבותי בימים שקדמו למלחמת העולם השנייה.

מרבית הפריטים באוסף מספרים על תקופת השואה, ודרכם ניתן ללמוד על חיי היהודים בגטו, על השמדה המונית ועל הישרדות, על הצלה ועל עזרה הדדית,על התנגדות רוחנית ועל לחימה בנאצים. ישנם חפצים המלווים בסיפור אישי שהופך אותם לעדים היסטוריים, וכן חפצים אלמוניים שנאספו בשדות מחנות ההשמדה.

פריטים אחרים מספרים את סיפוריהם של הניצולים ברגעי השחרור, את הניסיונות להשתקם במחנות העקורים, בנתיבי ההעפלה, במחנות המעצר בקפריסין ואת תחילתם של חיים חדשים.

בתערוכת "יזכור" מוצגים כ-400 פריטים מאוסף החפצים. מאחורי קירות הזכוכית הכהים אצורים אוספי הארכיון של בית לוחמי הגטאות. המבקר בתערוכה נחשף לפריטים השמורים במגירות הזכוכית ולסיפורים שהם מספרים.

 

מקלט רדיו ששימש להאזנות סתר בגטו לודז'

אוסף החפצים, ארכיון בית לוחמי הגטאות