פייסבוק
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון
  • ארכיון

חדר חוקרים

בארכיון בבית לוחמי הגטאות הוקם חדר חוקרים לזכר קהילת מלאבה.
החדר הוקם בתרומתם הנדיבה של ארגון יוצאי מלאבה בישראל. שיפוץ החדר ורכישת הציוד התאפשרו בסיוע ועידת התביעות. מערכת האינטרא-נט המותקנת במחשבים שבחדר מאפשרת גלישה וחיפוש במאגרי הארכיון וחשיפה למסמכים, לחפצים, לתצלומים, לפריטי האמנות ולעדויות השמורים בארכיון. סטודנטים, מורים, תחקירנים ותלמידים, הן כמבקרים בודדים והן כקבוצות, מוזמנים לבקר ולגלוש במאגרים לצורכי לימוד ומחקר.

 צוות הארכיון יעמוד לרשות המבקרים ויסייע לכל דורש. לתיאום ביקור: 04-9958032 

צור קשר עם הארכיון


נושאים נבחרים למחקר בארכיון בית לוחמי הגטאות