פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

ימי עיון לסטודנטים במוסדות אקדמאים

בית לוחמי הגטאות מציע לסטודנטים במוסדות אקדמאים ימי עיון ללימוד השואה בגישה מתבוננת וחוקרת, המציגה שאלות ובוחנת דילמות אנושיות וערכיות הרלוונטיות לחיינו במאה ה-21.

אנו מציעים סמינרי-נושא של יום או יומיים לסטודנטים מחוגים שונים, כגון:
• "מוסר אישי ואתיקה מקצועית בעת מלחמה" – לתלמידי רפואה ומשפטים.
• "חינוך כנגד המציאות בשואה" – לתלמידי חינוך וניהול מערכות ציבוריות.

תכנית הסמינרים המפורטת נבנית בשיתוף המוסד המזמין.

נוסף על כך אנו מציעים התנסות ייחודית בפענוח וחקירת מסמכים ותצלומים מן הארכיון, כחלק מהתנסות אקדמית בתהליך מחקר. ניתן לבנות מטלה לימודית ספציפית לקורס בתיאום עם המרצה.

חדר המחקר החדש שלנו עומד לרשות סטודנטים ומרצים לצורך כתיבת עבודות ומחקרים, וממנו יש גישה ישירה לארכיון בית לוחמי הגטאות. הפעילות נעשית בתמיכה ובהכוונה של עובדי הארכיון. 

הדפסשלח לחבר
Share |