פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

תוכניות לחטיבה עליונה

"חשבנו שצריך ללמוד ולהפיק לקחים גם מהשואה וגם מהעמידה היהודית, לכן הקמנו את הבית הזה, בית אשר יספר לדורות הצעירים ולבאים אחרינו את מה שקרה, איך שקרה ואיך עלינו להמשיך לחיות"
(יצחק "אנטק" צוקרמן, ממנהיגי מרד גטו ורשה וממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות).


 פעילות חינוכית-חברתית לתלמידי החטיבה העליונה בבית לוחמי הגטאות
מוזאון בית לוחמי הגטאות ע״ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד נוסד על ידי ניצולי שואה, מורדי גטו ורשה ופרטיזנים, שמטרתם הייתה הנצחת השואה דרך חינוך הדורות הבאים על ערכים של צדק, סובלנות, אהבת האדם וציונות.

לכיתות י"א-י"ב
אנו מציעים פעילות חדשה ומגוונת, בסבסוד מלא להסעות לכיתות י״א י״ב, בהתאם להנחיות משרד החינוך. בכל יום פעילות (כ-6 שעות) יהיו סיור בתערוכות שונות במוזאון, סדנאות ודיונים בכיתות לימוד ומפגש עם אנשי עדות.
ניתן לבחור בין הנושאים דלהלן או ליצור תכנית ייחודית לביה"ס לפי צרכיו ומטרותיו:

מנהיגות יהודית בשואה
בתכנית זו יכירו התלמידים את ההנהגות השונות, אופיין ודרכי פעולתן, ילמדו על המנהיגות היהודית במעשי ההתנגדות ובמרד ויקיימו דיונים על אמות המידה הערכיות של אותה מנהיגות ומה ניתן לאמץ ממנה לחייהם.


להיות אדם – שמירה על ערכים אנושיים אל מול גזענות וטוטליטריות
במוקד התכנית: הנאציזם בגרמניה – שורשיו ועלייתו. יידונו השאלות מדוע אנשים נמשכים אחר משטרים טוטליטאריים וגזענות ומה יכולתו של אדם להתנגד וללכת נגד הזרם.

התלמידים ילמדו על השלכות המשטר הטוטליטארי בגרמניה הנאצית, יבררו מהם "תמרורי אזהרה" המסמנים פגיעה בדמוקרטיה וגזענות וכיצד ניתן לזהות אותם ולהישמר מפניהם וידונו בשאלה כיצד יכול אדם לשמור על אנושיותו בתנאים אלה.


סוד כוחה של התנועה (תנועות הנוער הציוניות במבחן השואה)
בתכנית זו יכירו התלמידים את סיפורן של תנועות הנוער הציוניות – צמיחתן בין שתי מלחמות העולם ופועלן בזמן השואה – תוך שימת דגש על מעשי התנגדות שונים בכלל ועל מרד גטו ורשה בפרט – ואחריה.
התלמידים יקיימו דיונים על המושגים קבוצה, הגשמה ומרד – מה הייתה משמעותם בעבור חברי תנועות הנוער בתקופת השואה ומה משמעותם בחיינו היום.


זהות ואבדן זהות
בתקופת השואה, כאשר האידאולוגיה השלטת ניסתה לבטל כל סממן אישי – עמדה תפישת הזהות של בני האדם למבחן. במסגרת תכנית זו נבחן את מגוון ההיבטים הבונים את זהותו של אדם בחברה (תרבות, ערכים, מעגלי שייכות) וננסה להבין את השפעתם על האדם ואת האופן שבו הנחתה הגדרת הזהות שלו את בחירותיו ומעשיו.

לקבוצות של עד 120 תלמידים ניתן לשלב גם פעילות אינטראקטיבית  עצמאית עם טאבלטים, בה ייחשפו בפני התלמידים דמויות מפתח – מנהיגים המספרים את סיפור המרד וההתנגדות היהודית בשואה.

הדפסשלח לחבר
Share |