פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

"מזמורנו נמלא צער": הנוער היהודי מהקהילה והתנועה אל המרד

שכבת גיל:
חטיבת ביניים: כיתה ט'
תיכון: כיתות י' - י"ב

הצגת הפריט:
ערכה מ"בית לוחמי הגטאות" הכוללת:
מבוא
5 מערכי שיעורים (שניים מהם מלווים במצגות)
וקובץ פאזלים

שיקולים לבחירה:
ראוי לחזור, לספר ולדון בסיפור המרתק ומעורר השאלות וההשראה של המרד. חשוב לעשות זאת בהקשרים ההיסטוריים והערכיים ומתוך הבנה כי המרידות בגטו ורשה ובגטאות נוספים היו פעולות שהובלו על ידי אנשים צעירים ומתלבטים, שפעלו במציאות ייחודית בלתי מוכרת עד כה ובלתי אפשרית.
מערך השיעורים, שנוצר מיועד למורים המעוניינים להעביר בכיתתם תכנית העוסקת במרד בגטו ורשה. השיעורים נותנים תמונה רחבה של ההקשר והנסיבות שבהם התרחש.
כוונתנו היא שבאמצעות סיפור המרד ייחשפו בני הנוער לדילמות ולשאלות ערכיות ומוסריות
הנוגעות לכל אדם ואדם, אז והיום.

מושגים:
• מרד גטו ורשה
• התנגדות ועמידה יהודית
• החיים הגטאות
• דילמות מוסריות

סוגיות ומוקדים לדיון
כדי להבין את פעולת המרד על מורכבותה חשוב להכיר את העולם היהודי לפני המלחמה ואת התפקיד שמילאו בו תנועות הנוער; להכיר את מציאות חיי היהודים תחת הכיבוש הגרמני בפולין ובארצות הכבושות, שכנגדה מתהווה המרד בגטאות; לבחון את ההתלבטויות וההכרעות שליוו את רעיון המרד בגטו ורשה עד לביצועו ולבחון את השלכותיו; להכיר מעט את האנשים שהובילו את המרד ואת העולם הערכי והחברתי שבו פעלו.

למורה:  מומלץ לשמור את הקבצים במחשב האישי לצורך שימושכם

מערך שיעור

נושא

מבוא 

 

 

שיעור ראשון 

העולם היהודי לפני המלחמה

מצגת

שיעור שני
 

תנועות הנוער היהודיות בפולין בין שתי המלחמות

סרטון 

 שיעור שלישי

תחת הכיבוש הגרמני: מציאות החיים והתפקיד החינוכי של תנועות הנוער בגטאות

 

שיעור רביעי 

התגבשות רעיון המרד לנוכח ידיעות על רצח: דילמות ערכיות הקשורות למרד

מצגת
פאזלים

שיעור חמישי

סיפור המרד בגטו ורשה ומשמעויותיו, סיכום  

הדפסשלח לחבר
Share |