פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

עקבות אדם - ההתנגדות היהודית בתקופת השואה - ערכת פעילות

שכבת גיל:
י' - י"ב

הצגת הפריט:
ערכה מ"בית לוחמי הגטאות" - בערכה מוצגים היבטים שונים של ההתנגדות היהודית בשואה ומודגש המאבק לשמירה על צלם אנוש.

שיקולים לבחירה:
יחידה לימודית זו שופכת אור על אחד מפניה המרתקים של ההתנגדות הרוחנית בתקופת השואה – היצירה האמנותית.
יחידה זו מפנה זרקור אל "עקבות אדם" – היצירה ששימרה את זהותם של היוצרים, הנציחה ותעדה רגשות, דמויות ומצבים – עבור הדורות הבאים. מה הניע את האמנים ליצור בתנאים של השפלה, מחסור ואימת מוות?  מאין שאבו את הכוח להמשיך וליצור? לשרוד ולהתמודד עם ההווה? "הדחף היצירתי היה חשוב יותר מערך החיים", אמר אלכסנדר בוגן. לכן, בתנאי סכנה, במחבוא, בצריפי המחנה, בעליות גג וביערות, המשיכו אמנים ליצור למרות הסכנה שנשקפה להם.

מושגים:
• אמנות בשואה
• התנגדות רוחנית
• שמירת צלם אנוש
• אמנות בעקבות השואה (לאחר השואה)
• התנגדות יהודית

סוגיות ומוקדים לדיון
• מה, לדעתך, תפקידה של האמנות באותה תקופה?
• מהם  מניעי היצירה בשואה?
• מהם  מנגנוני ההגנה האנושיים, המאפשרים לאדם לשמור על צלם אנוש במצבים קשים, כאשר האדם נמצא בתחתית?
• מה היו מניעי האומנים להתמודד עם המציאות בדרך היצירה?
• כיצד מביע האמן את מחשבותיו ורגשותיו?
• האם יש קווים שונים או דומים בדרך הביטוי של האומנים?
• האם ביצירות שעוסקות באותו נושא חוזר האמן על אותן דרכי ביטוי או בוחר דרכים אחרות, מדוע?

המלצות לשילוב עם פריטים נוספים בערכה
הערכה כוללת:
• 32 הדפסים של  יצירות אמנות שנוצרו בשואה
• 15 כרטיסים ובהם אמירות של אמנים אודות משמעותה של היצירה בשואה.
• מדריך למורה
מומלץ להיעזר במדריך למורה המציע פעילויות שונות המשלבות את הכרטיסים עם האמירות של האמנים ואת ההדפסים של יצירות האמנות שנוצרו בשואה.

 למורה:  מומלץ לשמור את הקבצים במחשב האישי לצורך שימושכם

מערך שיעור

נושא

חומר להורדה

1

עקבות אדם- טקסטים

    טקסטים      

2 

עקבות אדם- ציורים- חלק א

 ציורים

 3 

עקבות אדם- ציורים- חלק ב

ציורים

עקבות אדם- ציורים- חלק ג

 ציורים

               עקבות אדם- מדריך למורה                   

       חוברת

הדפסשלח לחבר
Share |