פייסבוק
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך
  • חינוך

רשימת הקורסים המלאה

 

 

השתלמויות - תשע"ז (2016-2017)

 

 


נושא

היקף

יום

גמול

תאריך פתיחה

עלות*

שנתיות

"אחרי המלחמה – מי בכלל יהיה לו כוח.."
התמודדות וחיים לאחר השואה

בראי הקולנוע

*כולל את השתלמות "דור שני מדבר וזוכר"

מרכזים: ציפי נוה, חיים מגירה

60 ש'

ב'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

7/11/16

450 ₪

דור שני מדבר וזוכר

סדרת מפגשים עם יוצרים בני הדור השני

מרכזת: ציפי נוה

20 ש'

ב'

אחת לחודש

ללא גמול

21/11/16

 

250 ₪

 

"מעבר למראות ומבעד לזמן"

מבט ושיח קולנועי על אירועי השואה

בשיתוף" יד ושם"

מרכזות: מרימי שניאור ורחל וולקנפלד

30/60 ש'

ג'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

29/11/16

450

מקוונות

לא רק אנה פרנק

יומנים כמקור היסטורי לתקופת השואה

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

60 ש'

מקוון

סמסטר א'

אופק

ועוז לתמורה

27/10/15

400 ₪

סלוניקי שלי

קהילות דרום אירופה בתקופת השואה

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

60 ש'

מקוון

סמסטר ב'

אופק

ועוז לתמורה

02/02/16

400 ₪

בין אנטישמיות לגזענות

אנטישמיות וגזענות – בין עבר להווה

מרכזת: ד"ר נגה וולף

60 ש'

מקוון

שנתי

אופק

ועוז לתמורה

09/11/16

400 ₪

אופק חדש

ילדות ונעורים בצל השואה

פרויקטים חינוכיים בנושא השואה

מרכזת: ד"ר מיכל סדן

30 ש'

ב'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

19/12/16

במימון  פסג"ה עכו

 קורצ'אק וזכויות הילד

מחנכים ברוח קורצ'אק

מרכזת: ד"ר מיכל סדן

30 ש'

ג'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

20/12/16

במימון   פסג"ה עכו

פולין

קורס מורים מלווים לפולין

מרכז: ירון צור

 

30 ש'

פעמיים בשנה,

 4 ימים מרוכזים

עוז לתמורה

יעודכן בהמשך

במימון   פסג"ה עכו