פייסבוק
  • מבנה המוזיאון
  • פרטיזנים וחלוצים
  • אמפי
  • בית עדות
  • חדר ורשה
  • המוזיאון מראה כללי
תרמו לנו
ניוזלטר
ארועים
שמאל עליון גוול
גדול תחתון
הפעילות בסיוע ועידת התביעות

תכנית הערכה חלופית לתלמידי כיתות י'–יא'

בעקבות השינויים שנעשו בשנים האחרונות בבתי הספר התיכוניים, במקצוע ההיסטוריה בכלל ובהוראת נושא השואה בפרט, החלטנו להיענות לאתגר החינוכי החדש ולייצר פעילות לימודית ייחודית העונה לדרישות משרד החינוך בנושא "הערכה חלופית".
הפעילות הלימודית שאנחנו מציעים מתמקדת בשלושה נושאים: יהדות בריה"מ, עולם המחנות ועיצוב הזיכרון.
ביה"ס יבחר את הנושא המתאים לו.

• הפעילות על יהודי בריה"מ מבוססת על צפייה במצגת, בה מובאים בפני התלמידים האירועים ההיסטוריים הקשורים לכיבוש הנאצי בשטחי בריה"מ בזמן מלחה"ע השנייה וליהודי בריה"מ בתקופה זו. בסדנת הארכיון יתוודעו התלמידים לסיפורן של חמש דמויות שונות, באמצעותן יוכלו לעמוד על ייחודה של יהדות זו. בסיום יום הפעילות  יבקרו התלמידים בתערוכת "יזכור", בה מוצגים בפני המבקרים חפצים מארכיון בית לוחמי הגטאות. (פעילות זו בלבד ממומנת ע"י תורם. על כן ההסעות הן במימון מלא והעלות לתלמיד היא 10₪).

• הביקור בתערוכת המחנות מזמן למידה המבוססת על האזנה להקלטות, התבוננות במיצגים, מסמכים וחפצים.
בסיור בתערוכת המחנות נחשפים התלמידים לתפישות עולם הרות אסון שעלו והופיעו על בימת ההיסטוריה במחצית הראשונה של המאה ה-20, תוך שימת דגש על השלכותיהן – שהן בבחינת אזהרה לעתיד.

• הביקור בתערוכת "יזכור" מציב בפני התלמידים, באמצעות חפצים ורישומים המצויים בארכיון בית לוחמי הגטאות, את שאלת עיצוב הזיכרון (האם לזכור? כיצד לזכור? מה לזכור?).
בכל אחת משלוש הפעילויות יקבלו התלמידים הדרכה. בתום ההדרכה יינתן לכל שלושה תלמידים דף חקר (דפי החקר מובאים בשתי רמות קושי. המורים יקבלו בדוא"ל בשבוע שלפני ההגעה למוזאון את דפי החקר ויחליטו באילו דפים להשתמש).
כל דף חקר מחולק לפעילות בתערוכות המוזאון והעבודה עליו נמשכת בבית או בכיתה במידת הצורך. העבודה מוגשת למורה. 

הדפסשלח לחבר
Share |