פייסבוק

רשימת הקורסים המלאה

השתלמויות תשע"ח - 2017-2018

 

נושא

היקף

יום

גמול

תאריך פתיחה

עלות*

השתלמויות שנתיות

"שכולם יזכרו כדי שאוכל לנוח"

זיכרון השואה לאורך 70 שנות מדינה

מרכזים: ציפי נוה, חיים מגירה

30 ש'

ב'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

13/11/17

250 ₪

דור שני מדבר וזוכר

סדרת מפגשים עם יוצרים בני הדור השני

מרכזת: ציפי נוה

20 ש'

ב'

אחת לחודש

ללא גמול

11/12/17

 

250 ₪

 

 

ניצולי שואה בונים חיים ומדינה

מבט ושיח קולנועי – 70 שנות מדינה

בשיתוף "יד ושם"

מרכזות: מרימי שניאור ורחל וולקנפלד

30/60 ש'

ג'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

21/11/17

450 ₪

"כבוד לסודות שבגדילה"

מפגשי שיח על חינוך ברוח קורצ'אק

מרכזת: טלי שנר

30 ש'

ד'

אחת לשבועיים

אופק

ועוז לתמורה

10/1/18

במימון   פסג"ה עכו

השתלמויות מקוונות

הרעיון הנאצי - עולם ללא יהודים

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

30 ש'

השתלמות מקוונת

סמסטר א'

אופק

ועוז לתמורה

29/10/17

200 ₪

דור שלישי לשואה - זיכרון ויצירה

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

30 ש '

השתלמות מקוונת

סמסטר א'

אופק

ועוז לתמורה

29/10/17

200 ₪

יהדות צפון אפריקה והשואה

חלק א': סיפור שלם?

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

30 ש'

השתלמות מקוונת

סמסטר ב'

אופק

ועוז לתמורה

יפורסם בהמשך

200 ₪

יהדות צפון אפריקה והשואה 

חלק ב': מבנגזי לברגן בלזן

מרכזת: ד"ר אפרת קנטור

30 ש'

השתלמות מקוונת

סמסטר ב'

אופק

ועוז לתמורה

יפורסם בהמשך

200 ₪

דור שני סדנאות

סדנת כתיבה לבנות הדור השני

לכתוב את הסיפור המשפחתי בשואה

 מרכזת: ציפי נוה

סדנא

מוגבל

15 איש

ד'

אחת לשבועיים

 12 מפגשים

ללא גמול

יפורסם בהמשך

בשיתוף מטה אשר

כעת תורי לספר - דור המשך לעדות

בשם הורי - דור שני מספר ונותן עדות

מרכזת: ציפי נוה

סדנא

מוגבל

15 איש

6 מפגשים חמישי בערב

שישי בבוקר

ללא גמול

יפורסם בהמשך

בשיתוף עמותת דורות ההמשך

פולין

השתלמות מורים מלווים לפולין

מרכז: ירון צור

30 ש'

פעמיים בשנה  

 4 ימים מרוכזים

עוז לתמורה

יפורסם בהמשך

במימון   פסג"ה עכו

 

 

>> לבחירת השתלמויות ומילוי טופס הרשמה