facebook
  • Exhibitions
  • Exhibitions
  • Exhibitions
  • Exhibitions
  • Exhibitions
“Ghettos and Deportations”

 

     ציורי ילדים  

דגם גטו וילנה

 דגם בית נמסתור של אנה פראנק באמסטרדם, הולנד  
       

שימושים שונים עשו הנאצים מספרי התורה

PrintTell a friend